• Saznajte više Icom IC-A16E AVIO primopredajnik

  Icom IC-A16E AVIO primopredajnik

  200 memorijskih kanala sa 8 mogućih karaktera za naziv BNC antenski...
   

  2.130,00 KN
  2.023,50 KN

 • Saznajte više Icom IC-A25CE AVIO primopredajnik

  Icom IC-A25CE AVIO primopredajnik

  300 memorijskih kanala (15 grupa) s 12 karaktera u nazivu 8.33 kHz razmak...
   

  4.330,00 KN
  4.113,50 KN

 • Saznajte više Icom IC-A25CE AVIO primopredajnik verzija bez BP-289 E OPC-2379

  Icom IC-A25CE AVIO primopredajnik verzija bez BP-289 E OPC-2379

  verzija bez BP-289 E OPC-2379
   

  3.050,00 KN
  2.897,50 KN

 • Saznajte više Icom IC-A25NE AVIO primopredajnik NAV/COM/GPS

  Icom IC-A25NE AVIO primopredajnik NAV/COM/GPS

  300 memorijskih kanala (15 grupa) s 12 karaktera u nazivu 8.33 kHz razmak...
   

  5.200,00 KN
  4.940,00 KN

 • Saznajte više Icom IC-A120E VHF fiksna AVIO radijska postaja

  Icom IC-A120E VHF fiksna AVIO radijska postaja

  200 memoriskih kanala i naziv kanala (12 znakova po kanalu) Napajanje...
   

  9.750,00 KN
  9.262,50 KN

 • Saznajte više Icom IC-A210E fiksna AVIO radijska postaja

  Icom IC-A210E fiksna AVIO radijska postaja

  10 memorija (max 210 mogu se programirati) tipka posvećena frekvenci za...
   

  10.500,00 KN
  9.975,00 KN