• Saznajte više Airmar TM150M krmena sonda 31-783-1-01 univerzalni konektor

  Airmar TM150M krmena sonda 31-783-1-01 univerzalni konektor

  300 W,  95 to 155 kHz,  CHIRP univerzalni konektor *...
   

  482,00 €
  3631,63 kn 433,80 € 3268,47 kn

 • Saznajte više Airmar TM185M krmena sonda 41-914-1-01 univerzalni konektor

  Airmar TM185M krmena sonda 41-914-1-01 univerzalni konektor

  1 kW,  85-135 kHz,  Chirp-Ready Transom Mount Depth,Temperature...
   

  1.386,00 €
  10442,82 kn 1.247,40 € 9398,54 kn

 • Saznajte više Airmar TM185HW krmena sonda 41-686-2-01 univerzalni konektor

  Airmar TM185HW krmena sonda 41-686-2-01 univerzalni konektor

  1 kW 150-250kHz Chirp-Ready Transom Mount Depth,Temperature...
   

  1.722,00 €
  12974,41 kn 1.549,80 € 11676,97 kn

 • Saznajte više Airmar TM258 krmena sonda 41-519-1-01 univerzalni konektor

  Airmar TM258 krmena sonda 41-519-1-01 univerzalni konektor

  1kW,  50/200 kHz Function: Depth,Temperature Traditional/CW...
   

  1.292,00 €
  9734,57 kn 1.162,80 € 8761,12 kn

 • Saznajte više Airmar TM260 krmena sonda 41-526-1-01 univerzalni konektor

  Airmar TM260 krmena sonda 41-526-1-01 univerzalni konektor

  1kW,  50/200 kHz dubina, temperatura montaža na krmu...
   

  1.492,00 €
  11241,47 kn 1.342,80 € 10117,33 kn

 • Saznajte više Airmar SS75M sonda kroz trup univerzalni konektor

  Airmar SS75M sonda kroz trup univerzalni konektor

  Chirp, 600 W, 80-130 kHz,  0, 12 ili 20 stupnjeva Stainless...
   

  1.202,00 €
  9056,47 kn 1.081,80 € 8150,82 kn

 • Saznajte više Airmar B75M sonda kroz trup univerzalni konektor

  Airmar B75M sonda kroz trup univerzalni konektor

  CHIRP, 600 W, 80-130kHz, 0°, 12°, 20°, generic konektor...
   

  1.234,00 €
  9297,57 kn 1.110,60 € 8367,82 kn

 • Saznajte više Airmar SS175M sonda kroz trup univerzalni konektor

  Airmar SS175M sonda kroz trup univerzalni konektor

  Chirp, 1 KW, 85-135 kHz,  0, 12 ili 20 stupnjeva Stainless...
   

  1.802,00 €
  13577,17 kn 1.621,80 € 12219,45 kn

 • Saznajte više Airmar B175M sonda kroz trup univerzalni konektor

  Airmar B175M sonda kroz trup univerzalni konektor

  Chirp, 1 KW, 85-135 kHz,  0, 12 ili 20 stupnjeva Brončana...
   

  1.838,00 €
  13848,41 kn 1.654,20 € 12463,57 kn

 • Saznajte više Airmar B45 sonda 31-490-2-01 univerzalni konektor

  Airmar B45 sonda 31-490-2-01 univerzalni konektor

  600 W,  7-pin blue 50/200 kHz  Thru-Hull  brončana kabel...
   

  490,00 €
  3691,91 kn 441,00 € 3322,71 kn

 • Saznajte više Airmar B285M sonda kroz trup 41-912-1-01 univerzalni konektor

  Airmar B285M sonda kroz trup 41-912-1-01 univerzalni konektor

  1kW 85-135 kHz brončana kroz trup sa fairing blokom
   

  1.876,00 €
  14134,72 kn 1.688,40 € 12721,25 kn

 • Saznajte više Airmar B265LH univerzalni konektor 41-433-5-01

  Airmar B265LH univerzalni konektor 41-433-5-01

  1kW 42-65 kHz, 130-210 kHz, Chirp-ready brončana kroz trup sa fairing...
   

  2.536,00 €
  19107,49 kn 2.282,40 € 17196,74 kn