Komplet malih pomorskih karata - II dio (set 17 karata)

Navigacijske obalne pomorske karte male II dio

  • obalne pomorske karte Južni Jadran - Od Zadra do Ulcinja - set 17 karata
  • Format: A2  ( 594 x 420 mm)
 
 
CIJENA:
REDOVNA CIJENA: 0,00 € 0,00 kn
WEBSHOP CIJENA: 50,00 €
 
376,73 kn
 
 
 
Šifra proizvoda: 50849
 
 
Trenutno nedostupno
 
Pošaljite upit Košarica

obalne pomorske karte Južni Jadran - Od Zadra do Ulcinja - set 17 karata

Oznaka karte: MK-II
Naziv karte: Male karte, 2. dio Jadransko more - istočna obala
Kategorija: obalna
Mjerilo: 1:100000
Elipsoid: Bessel
Projekcija: Mercator
Format: A2  ( 594 x 420 mm)

Izdavač: HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT

Delalija trgovina d.o.o. je ovlašteni distributer HHI.  

U setu se nalazi slijedećih 17 karata

MK-13 Zadar
MK-14 Biograd n/m
MK-15 Šibenik
MK-16 Rogoznica - Split
MK-17 O. Vis
MK-18 O. Brač
MK-19 O. Hvar
MK-20 Makarska
MK-21 Vela Luka
MK-22 O. Korčula
MK-23 O. Lastovo
MK-24 Ploče - O. Mljet
MK-25 Ston
MK-26 Dubrovnik
MK-27 Boka kotorska
MK-28 O. Svetac - O. Jabuka
MK-29 O. Palagruža - O. Sušac

Male karte su cjelina koja sadrži niz karata. Pogledati u dijelu "Dijelovi karte".
Karte koje su sastavni dijelovi ispravljaju se pojedinačno.

Pod datumima izdanja (prvo izdanje, novo izdanje i nova naklada) podrazumijeva se da su karte ažurirane sa prethodnim izdanjem OZP-a. Točan datum ažurnosti karte prikazan je na donjem lijevom rubu karte pod nazivom Male korekture.
Navedeni rubovi karte ne moraju prikazivati stvarno stanje u nekim slučajevima. Neke od karata nemaju zahvat pravokutnog oblika ili nisu orijentirane u smjeru sjever-jug.
Karte se održavaju pomoću službenog (tiskanog) izdanja publikacije "Oglas za pomorce". Informativne i pomoćne karte se ne održavaju OZP-om.
U dijelu OZP, označeno je održava li se pojedina karta OZP-om. Ako se karta održava na taj način, u popisu su navedena izdanja OZP-a koja sadrže ispravke za tu kartu. Potrebno je primijeniti samo one ispravke koje su noviji od datuma izdanja navedenog na samoj karti.
Značenje oznaka (Održavanje OZP-om): 
DA - Karta se održava OZP-om; 
NE - Karta se ne održava OZP-om; 
DA* - Ova karta je dio druge karte te se održava održavanjem glavne karte tj. kartom čiji je sastavni dio. 
Pogledati "Karta je dio od";
DA** - Ovo je set karata te se karte koje su sastavni dio seta održavaju zasebno. 
Pogledati "Dijelovi karte".

Službeno izdanje OZP-a može se nabaviti isključivo kod ovlaštenih distributera, odnosno pretplatom u HHI-u.

 

Kupite i povezane proizvode: