Komplet malih pomorskih karata I+II dio (set 29 karata) u spiralnom uvezu

Navigacijske obalne pomorske karte male I+II dio u spiralnom uvezu

  • u spiralnom uvezu
  • Jadransko more od Trsta do Ulcinja - set 29 karata 
  • U ovom setu karata nalaze se sve karte iz I seta i sve karte iz II seta ( od MK-01 Tršćanski zaljev do MK-29 O. Palagruža - O. Sušac)
  • Format: A2  ( 594 x 420 mm)
 
 
CIJENA:
REDOVNA CIJENA: 0,00 € 0,00 kn
WEBSHOP CIJENA: 75,00 €
 
565,09 kn
 
 
 
Šifra proizvoda: 52035
 
 
Trenutno nedostupno
 
Pošaljite upit Košarica

Komplet malih pomorskih karata - Jadransko more – istočna obala - od Trsta do Ulcinja - set 29 karata u spiralnom uvezu

Oznaka karte: MK
Naziv karte: Male karte, Jadransko more - istočna obala
Kategorija: obalna
Mjerilo: 1:100000
Elipsoid: Bessel
Projekcija: Mercator

Format: A2  ( 594 x 420 mm)

Izdavač: HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT

Delalija trgovina d.o.o. je ovlašteni distributer HHI.

U setu se nalazi slijedećih 29 karata ( u spiralnom uvezu )

MK-01 Tršćanski zaljev
MK-02 Umag - Rovinj
MK-03 Rovinj - Pula
MK-04 Kvarner
MK-05 Riječki zaljev
MK-06 Otok Cres
MK-07 Krk - Rab
MK-08 O. Lošinj
MK-09 Kvarnerić - S dio
MK-10 Velebitski kanal
MK-11 Virsko more
MK-12 Novigradsko more - Zadarski kanal
MK-13 Zadar
MK-14 Biograd n/m
MK-15 Šibenik
MK-16 Rogoznica - Split
MK-17 O. Vis
MK-18 O. Brač
MK-19 O. Hvar
MK-20 Makarska
MK-21 Vela Luka
MK-22 O. Korčula
MK-23 O. Lastovo
MK-24 Ploče - O. Mljet
MK-25 Ston
MK-26 Dubrovnik
MK-27 Boka kotorska
MK-28 O. Svetac - O. Jabuka
MK-29 O. Palagruža - O. Sušac
 

Male karte su cjelina koja sadrži niz karata. Karte koje su sastavni dijelovi ispravljaju se pojedinačno.

Pod datumima izdanja (prvo izdanje, novo izdanje i nova naklada) podrazumijeva se da su karte ažurirane sa prethodnim izdanjem OZP-a. Točan datum ažurnosti karte prikazan je na donjem lijevom rubu karte pod nazivom Male korekture.
Navedeni rubovi karte ne moraju prikazivati stvarno stanje u nekim slučajevima. Neke od karata nemaju zahvat pravokutnog oblika ili nisu orijentirane u smjeru sjever-jug.
Karte se održavaju pomoću službenog (tiskanog) izdanja publikacije "Oglas za pomorce". Informativne i pomoćne karte se ne održavaju OZP-om.
U dijelu OZP, označeno je održava li se pojedina karta OZP-om. Ako se karta održava na taj način, u popisu su navedena izdanja OZP-a koja sadrže ispravke za tu kartu. Potrebno je primijeniti samo one ispravke koje su noviji od datuma izdanja navedenog na samoj karti.
Značenje oznaka (Održavanje OZP-om): 
DA - Karta se održava OZP-om; 
NE - Karta se ne održava OZP-om; 
DA* - Ova karta je dio druge karte te se održava održavanjem glavne karte tj. kartom čiji je sastavni dio. 
Pogledati "Karta je dio od";
DA** - Ovo je set karata te se karte koje su sastavni dio seta održavaju zasebno. 
Pogledati "Dijelovi karte".

Službeno izdanje OZP-a može se nabaviti isključivo kod ovlaštenih distributera, odnosno pretplatom u HHI-u.

Delalija trgovina d.o.o. je ovlašteni distributer HHI.

 

Kupite i povezane proizvode: